Стрільники

Успенська церква, с. Стрільники Яцинської вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1910–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 107

Шлюб: 1910–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 107

Смерть: 1910–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 107