Боярські Лежачі

Казанська церква, с. Боярські Лежачі Волинцівська волость Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1911–1920: ф. 1191, оп. 5, спр. 110; 1911–1917: ф. 1191, оп. 5, спр. 112

Шлюб: 1911–1920: ф. 1191, оп. 5, спр. 110; 1911–1917: ф. 1191, оп. 5, спр. 112

Смерть: 1911–1920: ф. 1191, оп. 5, спр. 110; 1911–1917: ф. 1191, оп. 5, спр. 112