Неплюєве Велике

Успенська церква, с. Неплюєве Велике Великонеплюєвської вол. Путивльського пов. Курської губ.

П: Авдіївка, Гамаліївка

ДАСО Суми

Народження: 1868, 1872, 1887: ф. 1191, оп. 1, спр. 4; 1881, 1888, 1913: ф. 1191, оп. 1, спр. 13

Шлюб: 1868, 1872, 1887: ф. 1191, оп. 1, спр. 4; 1881, 1888, 1913: ф. 1191, оп. 1, спр. 13

Смерть: 1868, 1872, 1887: ф. 1191, оп. 1, спр. 4; 1881, 1888, 1913: ф. 1191, оп. 1, спр. 13