Неплюєве Мале

Вознесенське церква, с. Мале Неплюєве Великонеплюєвської волості Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 23

Шлюб: 1901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 23

Смерть: 1901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 23