Старикове

Успенська церква, с. Старикове Шалигінська вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1898– 1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 17 а

Шлюб: 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1898–1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 17 а

Смерть: 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1898–1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 17 а