Гудове

Миколаївська церква, с. Гудове Шалигінська вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1892, 1893, 1897, 1903, 1906, 1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 20; 1800–1812: ф. 417, оп. 1, спр. 1; 1835–1843: ф. 417, оп. 1, спр. 2

Шлюб: 1892, 1893, 1897, 1903, 1906, 1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 20; 1800–1812: ф. 417, оп. 1, спр. 1; 1835–1843: ф. 417, оп. 1, спр. 2

Смерть: 1892, 1893, 1897, 1903, 1906, 1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 20; 1800– 1812: ф. 417, оп. 1, спр. 1; 1835–1843: ф. 417, оп. 1, спр. 2