Мачулищі

Успенська церква, с. Мачулищі Ревякинської вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1893–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 88

Шлюб: 1893–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 88

Смерть: 1893–1918: ф. 1191, оп. 5, спр. 88