Локня

Архангельська церква, с. Локня Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3

Шлюб: 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3

Смерть: 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3