Глинське

[назва не встановлена] церква, с. Глинське Путивльського пов. Курської губ.

П: Клепали

ДАСО Суми

Народження: 1885, 1886–1890, 1904, 1906, 1908, 1911–1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 14

Шлюб: 1885, 1886–1890, 1904, 1906, 1908, 1911–1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 14

Смерть: 1885, 1886–1890, 1904, 1906, 1908, 1911–1917: ф. 1191, оп. 1, спр. 14