Лікоть

село; Крупецька волость Путивльського пов. Курської губ.; Рильського района Курської обл.

 

Архангельська церква, с. Лікоть Крупецької вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1806–1834: ф. 430, оп. 1, спр. 1; 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3

Шлюб: 1806–1834: ф. 430, оп. 1, спр. 1; 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3

Смерть: 1896–1834: ф. 430, оп. 1, спр. 1; 1868: ф. 1191, оп. 1, спр. 3

ГАКО (Курск)

Метрична книга: 1909: ф. 217, о. 3, д. 1828, 34 л.