Князівка

Миколаївська церква, с. Князівка Князівської вол. Путивльського пов. Курської губ.

П: Іллінське, Клепали, Ковіньки

ДАСО Суми

Народження: 1892: ф. 1911, оп. 1, спр. 9; 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1896, 1900, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 22;

Шлюб: 1892: ф. 1911, оп. 1, спр. 9; 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1896, 1900, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 22

Смерть: 1892: ф. 1911, оп. 1, спр. 9; 1890, 1903, 1904, 1907–1909: ф. 1191, оп. 1, спр. 17; 1896, 1900, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911: ф. 1191, оп. 1, спр. 22