Михайлівка

Троїцька церква, с. Михайлівка Клепальської вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1905–1907, 1912–1913, 1915: ф. 1191, оп. 3, спр. 55

Шлюб: 1905–1907, 1912–1913, 1915: ф. 1191, оп. 3, спр. 55

Смерть: 1905–1907, 1912–1913, 1915: ф. 1191, оп. 3, спр. 55