Піски

Михайло-Архангельська церква, с. Піски Глушецька вол. Путивльського пов. Курської губ.

ДАСО Суми

Народження: 1913, 1915, 1917: ф. 1191, оп. 3, спр. 66

Шлюб: 1913, 1915, 1917: ф. 1191, оп. 3, спр. 66

Смерть: 1913, 1915, 1917: ф. 1191, оп. 3, спр. 66